Vedr. behandling- og plejeprodukter til Dit Egetræsgulv.

 

De fleste trægulve fra www.Traegulvet.com  er fra fabrikken overfladebehandlet med Trip Trap produkter.

Det betyder, at det altid er muligt at købe supplements produkter i nærheden, da de fleste byggemarkeder har Trip Trap produkter i deres sortiment.

Nederst på denne side kan du finde svar fra Trip Trap, på evt. problemstillinger du kan have i forbindelse med f.eks. oliering, sæbebehandling, pleje og rengøring

Efterfølgende finder du vejledninger i overfladebehandling af trægulve.

Alternativt er det muligt at hente en komplet brochure http://showroom.triptrapwoodcare.dk/media/43090/tr_gulvbrochure_dk_2011.pdf
 

Vil du hellere downloade informationerne, er det muligt på alle Trip Trap produkter her:
http://www.triptrapwoodcare.dk/content/produktdatablade

Det er også muligt at hente en video på alle Trip Trap produkter, som viser fremgangsmåden for brug af hvert enkelt produkt.
http://vimeopro.com/woca/trip-trap-woodcare-videoer

 

Basis ludbehandling
Ved ludbehandling udskydes/formindskes gulning/farveændring på trægulve.

Ludbehandling vil ændre farve og udtryk på træet, men må ikke betragtes som en overfladebehandling/beskyttelse af overfladen.
Efter ludbehandling skal overfladen efterfølgende påføres f.eks. lak- olie- eller natursæbe.
Der kan ludbehandles hvis der er tale om nyt ubehandlet træ, eller tidligere behandlet træ som er slebet.

 

Sådan gør du

 1. Start med at vaske gulvet. Brug en opløsning af 10 liter vand og 2,5 dl. Trærens. Behandling skal gentages indtil gulvet er helt rent og fri for eventuelle fedtpletter og andet snavs.
 2. Lad gulvet tørre, og kontrollér igen at gulvet er rent.   
 3. Ryst dunken med ludbehandling. Det er helt naturligt, at dele af ludden ligger i bunden af dunken. Derfor kan det være en god idé at hælde hele indholdet over i en spand eller lign. da man på denne måde bedre kan styre blandingen, for at opnå et ens resultat på hele gulvfladen. Luden skal omrøres ofte, da koncentrationen ellers vil falde til bunds.   
 4. Påfør luden med en pensel som er produceret til formålet. Luden skal påføres i et jævnt lag i åreretning.
 5. Der anvendes ca 1 liter lud pr. 10 m2.
 6. Efter en tørretid på ca. 1 time, skal gulvet igen vaskes med en opløsning af 10 liter vand og 2,5 dl. trærens.
  Har man en poleremaskine til rådighed, kan denne bruges efter ca. 2 timer. Montér grøn polérpad.
 7. Efter minimum 8 timers tørretid ved normal stuetemperatur (kontrollér at gulvet er helt tørt ), påføres den ønskede overfladebehandling i form af olie, natursæbe eller lak.    

Sæbebehandling – grundbehandling
Trægulve af de blødere træarter, f.eks fyr og gran, kan med fordel mættes med Natursæbe.
Natursæbe giver en robust overflade.
Overfladen skal jævnligt vedligeholdes ved at tilsætte natursæbe i vaskevandet.


Sådan skal du gøre:

 1. Vask gulvet med Trærens i forholdet 10 liter vand og 2,5 dl. trærens. Gentag processen indtil gulvet er helt rent for fedtpletter og andet snavs.
 2. Lad gulvet tørre.
 3. Omryst dunken før brug
 4. Bland sæbe og varmt vand.
  Er gulvet nyt og ubehandlet, skal der laves en blanding af 10 liter vand og 1 liter sæbe, som bruges som grundbehandling af trægulvet. Vask gulvet, og gentag denne proces yderligere 2 gange, fordelt på de næste 48 timer. 
 5. Efterfølgende vaskes i forholdet 1:40, hvilket betyder 2,5 dl. sæbe til 10 liter vand.
 6. Trægulvet skal altid vaskes i åreretning (træets længderetning).
  Det er tilrådeligt at bruge 2 spande. Èn spand med sæbe/vand og én spand med rent vand. På denne måde vasker man altid i rent vand, og de rene farver bibeholdes.
  Brug aldrig mere vand end absolut nødvendigt, og der må aldrig være overskydende vand tilbage på gulvet efter vask.   

Primer – grunder før lakering

Specielt i egetræ forefindes garvesyre. Denne garvesyre kan misfarve lakeringen, hvorfor der skal bruges Floor-Primer til at blokere for gennemtrængning af garvesyre.

Floor Primer anbefales til alle nye slebne gulve, som bagefter skal overfladebehandles med gulvlak.


Sådan skal du gøre:

 1. Start med at vaske gulvet. Brug 2,5 dl. trærens i 10 liter vand. Kontrollér at gulvet er helt rent. Hvis ikke gentages processen.
 2. Gulvet skal nu tørre mindst 8 timer. Gulvet skal være helt tørt.
 3. Herefter skal træets overflade slibes mat. Brug slibepapir korn 100.
  Støvsug efterfølgende gulvet, så overfladen er fri for slibestøv.   
 4. Ryst dunken længe. Vær sikker på at indholdet er helt blandet. Hæld derefter indholdet over i en plastik spand. Omrør grundigt før brug, og igen ofte under processen.
 5. Floor-Primer bruges ufortyndet. Brug en pensel i træets åreretning (længderetning).
 6. Lad tørre. Forvent en tørretid på ca. 60 minutter ved almindelg stuetemperatur.
 7. Efterfølgende er gulvet klar til overfladebehandling med gulvlak

Manuel påføring af grundolie.
Oliebehandling af trægulve betyder en blokering af træets overflade, således at fedt og snavs har svært ved at trænge ned i overfladen på træet.
Desuden bevarer olie træets udseende.
Ved mindre arealer kan olie påføres manuelt.

Ved større flader anbefales påføring med maskine.  

 

Produkter til manuel grundolie behandling:

Trip Trap Trægulvolie natur eller ekstra hvid.
 

Til slutpolering anvendes Trægulvolie, Plejeolie eller Plejepasta.

 

Du skal bruge følgende

Blå/hvid polerepad, Malerrulle, Klude til polering og Terpentin til rengøring af værktøj.

 

OBS!

Vær opmærksom på, at klude med olie kan selvantænde.

Olievædede klude bør anbringes i lukket, ikke brændbar, beholder efter brug
 
Sådan skal du gøre:

 1. Start med at vaske gulvet med Trærens. Tilsæt 2,5 dl. trærens til 10 liter varmt vand.
 2. Vask efter med rent vand. Kontrollér at træets overflade er helt rent. Hvis ikke gentages processen.
 3. Lad tørre i mindst 8 timer til gulvet er helt tørt.
 4. Ryst nu dunken kraftigt. Påfør med korthåret malerrulle eller pensel.
  Påfør olie på 2-3 m2 af gangen.
  1 liter olie svarer til 10-15 m2 alt efter hårdheden af træsort.
 5. Når olien er påført, skal den trække i cirka 15 minutter. Hvis der er områder på træet, hvor olien suges hurtigere, skal der påføres mere olie
 6. Nu skal olien bearbejdes ned i træet, ved at polere med en polerepad. Fortsæt indtil at overfladen på træet er helt mættet.
 7. Før der fortsættes med påføring af olie på de næste 2-3 m2, skal den overskydende olie fjernes fra det netop polerede område. Brug klude som er egnede til formålet.
  Overfladen må under ingen omstændigheder virke våd.
 8. Fortsæt som ovennævnt indtil hele gulvfladen er påført olie.
 9. Vent nu til gulvet er tørt. Minimum 6 timers tørretid ved almindelig stuetemperatur.
  Herefter gentages processen. Denne gang med et tyndt lag olie. Vær igen påpasselig med at fjerne alt overskydende olie
 10. Efter ca. 1 døgn er gulvet afhærdet i første fase (ved brug af almindelig olie) hvis der er brugt Mesterolie er gulvet hærdet i samme niveau på ca. 4 timer.
  Gulvet er gennemhærdet på ca. 5 dage ved brug af almindelig træolie. Er der påført Mesterolie er gulvet gennemhærdet på ca. 36 timer.
 11. Brug Natursæbe til den daglige vask. Natursæbe rengører og tilfører/vedligeholder gulvet ved hver vask.

Maskinel grundolie behandling
Oliebehandling af trægulve betyder en blokering af træets overflade, således at fedt og snavs har svært ved at trænge ned i overfladen på træet.
Desuden bevarer olie træets udseende.
   

Følgende skal bruges:

Poleremaskine, grøn og beige polere­pad, malerrulle med korte hår, klude til polering.

Terpentin til rengøring af værktøj.

 

Bemærk:

Olievædede klude bør anbringes i en ikke brændbar beholder, da brugte klude indeholdende olie kan selvantænde.

Sådan skal du gøre:

 1. Vask gulvet med Trærens. Bland 2,5 dl. trærens med 10 liter vand. Vask gulvet indtil det er rent.
 2. Vask efter med rent vand.
 3. Gulvet skal nu tørre minimum 8 timer, eller til det er helt tørt.
 4. Ryst dunken med olie. Påfør nu ca. 10 m2 med olie ved hjælp af malerrulle eller pensel.
 5. Olien skal nu trække i 15 minutter. Er der steder hvor træet suger ekstra meget, skal der påføres mere olie.
 6. Brug poleremaskinen til at polere olien ned i træet.
  Polér nu gulvet med rene polér klude. Det er vigtigt at gulvet ikke virker vådt, og der må på ingen måde ligge overskydende olie på overfladen.
 7. Fortsæt med ovenstående behandlingsmåde indtil hele gulvfladen er påført.
 8. Efter ca. 6 timer kan der efterpoleres med et tyndt lag plejeolie
 9. Efter ca. 1 døgn ved normal stuetemperatur, er gulvet forhærdet hvis der er brugt almindelig olie. Er der brugt Mesterolie er gulvet forhærdet efter ca. 4 timer.
  Gulvet er gennemhærdet på 7 døgn ved brug af almindelig olie. Ved brug af Mesterolie er gulvet gennemhærdet på 36 timer.
 10. Brug Natursæbe til den daglige rengøring. Alternativ bruges Oliesæbe, som samtidig tilfører gulvet olie ved hver vask.

Grundoliebehandling – Colour Oil
Colour Oil er et godt produkt, hvis du samtidig med oliebehandlingen, ønsker at tilføre gulvet en anden farve.

Er velegnet til de fleste træsorter. Kan udelukkende bruges på nyt træ, eller træ som er slebet, som dermed har opnået en åben og bæredygtig overflade.

 
Det skal du bruge:

Poleremaskine, grøn eller beige pole­repad, malerulle, klude til polering

Terpentin til rengøring af værktøj.

 

Bemærk:
Brugte klude med olie, skal på grund af brandfare, opbevares i tætsluttende og ikke brændbar beholder.

 

Sådan skal du gøre:

 1. Start med at vaske gulvet. Bland 10 liter vand med 2,5 dl. trærens.
 2. Vask gulvet igen med rent vand.
  Lad gulvet tørre i mindst 8 timer. Gulvet skal være helt tørt.
 3. Ryst nu dunken kraftigt, så indholdet er helt blandet.
 4. Påfør olien med malerrulle eller pensel, i en mængde der svarer til ca. 1 liter olie pr. 10 m2.
 5. Lad olien trække i ca. 15 minutter. Hvis der er steder hvor træet suger mere end andre steder, skal der påføres mere olie.
 6. Polér nu olien ned i overfladen med poleremaskinen påført polerepad.
 7. Inden der fortsættes til næste område, skal gulvet poleres med polereklude.
  Gulvet må herefter på ingen måde virke vådt.     
 8. Fortsæt som ovennævnt indtil hele gulvfladen er oliebehandlet.
 9. Efter ca. 6 timer, er det en god idé at efterpolere gulvet med plejeolie.  
 10. Gulvet er hærdet til forsigtig brug efter ca. 1 døgn ved brug af almindelig træolie, og efter ca. 4 timer ved brug af Mesterolie. Tørretid beregnet på almindelig stuetemperatur.
 11. Gulvet er gennemhærdet efter 7 dage ved almindelig træolie, og 36 timer ved brug af mesterolie.
 12. Til den daglige gulvvask anbefales Natursæbe, eller alternativ oliesæbe, som samtidig plejer trægulvet med et tyndt lag olie ved hver vask.
  Til vedligeholdelse af gulvet, kan man med fordel bruge Trip Trap Plejeolie eller Plejepasta.
   

Trip Trap Gulvlak  – vandbaseret lak til trægulve

Trip Trap Gulvlak er en farveløs lak, der giver en ikke-gulnende og meget slidstærk overflade.

Trip Trap Gulvlak er lugtsvag, hurtigtørrende og nem at påføre. Produktet er velegnet til trægulve og trætrapper.

 • Tørretid v/20oC: Ca. 1-2 timer
 • Slibetør: Ca. 4 timer
 • Indflytningsklar efter 24 timer
 • Fuld hærdet: 1 uge.

Lakering – med heavy performance

Trip Trap Heavy Performance er en vandig NMP-fri 2-komponent farveløs gulvlak. Særdeles slidstærk med en vandresident overflade - Glans 10.
Trip Trap Heavy performance er særdeles brugbar til alle typer trægulve i private og kommercielle områder.  

Bruges indendørs, til lakering af nye og tidligere lakbehandlede trægulve.
Heavy performance lak har en god vedhæftnings evne (også på andre typer lak) er ridsefast og stor slidstyrke kan forventes.
Før brug af Trip Trap Heavy Performance lak, skal denne blandes med Trip Trap Heavy Performance Hærder.

Blandingsforholdet er 2:100. Det betyder, at Hærderen blandet med vand, svarer til 2,5 liter lak.

VIGTIGT: Vær opmærksom på, at lakken skal bruges inden 4 timer, da hærderen herefter mister sin funktion.

 
Til pleje og vedligeholdelse af lakerede gulve:
Trip Trap Lakpleje og Trip Trap Laksæbe

 

Du skal bruge følgende:

 • Pensel eller korthåret lakrulle.
 • Beskyttelseshandsker og sikkerhedsbriller.
 • Værktøj rengøres med vand.

Sådan skal du gøre:

 

Behandling af tidligere lakerede overflader eller nyt træ:

 1. Træet skal om nødvendigt slibes før behandling.
 2. Vask gulvet med en opløsning af 2,5 dl. trærens og 10 liter vand. Kontrollér at gulvet er fri for snavs, fedtpletter o.l. Hvis ikke gentages processen.
 3. Vask gulvet med rent vand uden sæbe.
 4. Træet slibes herefter mat med fint sandpapir korn 120/Trip Trap Slibepad eller afslibes til trærent.
 5. Støvsug grundigt.
 6. Fyld hærder flasken op med vand. Omryst grundigt - passer til 2,5 liter lak.
 7. Det er meget vigtigt, at hærder og lak omrøres grundigt under og efter tilsætningen af hærder.
 8. Lad blandingen stå i 10 min. for at aktivere hærderen, før den bruges.
 9. Lakken påføres ufortyndet med rulle eller pensel.
 10. Når lakken er tør efter ca. 90 min., slibes træet let med Trip Trap Slibepad korn 320.
 11. Der støvsuges grundigt for slibestøv.
 12. Overfladen er klar til yderligere 1-2 lakeringer.
 13. (Max. 2 lag pr. dag).

Pleje af olierede trægulve – med Plejeolie

Trægulve som er oliebehandlede, skal fra tid til anden tilføres en plejende olie.
For private hjem er det typisk én gang om året.

Plejeolien kan også med fordel bruges til nymonterede trægulve, som f.eks. er oliebehandlede fra fabrikken.

Slutpolering giver en mere slidstærk overflade.

 

Produkter

Trip Trap Plejeolie natur og ekstra hvid.

 

Værktøj

Doodlebug/polere maskine, hvid polerepad, bomuldsklude, afdækningspap.

Værktøj rengøres med terpentin.

 

Bemærk. Brugte olievædede klude kan selvantænde. Brug ikke-brændbar beholder til opbevaring.

 

Sådan gør du:

 1. Start med at vaske gulvet med en opløsning af 2,5 dl. trærens og 10 liter vand.
 2. Vask gulvet igen med rent vand uden tilsætning af sæbe.
 3. Lad gulvet tørre minimum 8 timer. Gulvet skal være helt tørt.
 4. Ryst dunken kraftigt inden brug.
 5. Påfør gulvet olie med malerrulle, svamp eller maskine. 1 dl. olie svarer til ca. 4 m2 (1 liter til 40 m2).
 6. Tag et par m2 af gangen. Det er vigtigt at olien bearbejdes helt ned i træet med en polerepad. Bliv ved med at tilføre olie og polere indtil træet er helt mættet og er ensartet.
 7. Tør efter med rene polereklude. Når overfladen ikke længere virker våd, fortsættes til næste område. 
 8. Fortsæt som nævnt ovenfor, indtil hele gulvfladen er behandlet.
 9. Er der brugt maskine til polering, kan gulvet forsigtigt tages i brug efter 4 timer.
  er der håndpoleret, skal gulvet trække/tørre mindst 24 timer før ibrugtagning.
 10. Til den daglige rengøring bruges Natursæbe eller Oliesæbe.

 

Pletfjerner – Fjernelse af vanskelige pletter

Trip Trap Pletfjerner til træ er en speciel udviklet pletfjerner til især alle bløde træsorter som fyr, gran, pitch pine, osv. På hårde træsorter anbefales det at afprøve produktet på et mindre synligt sted. 
Pletfjerner fjerner effektivt pletter fra f.eks. fedt, olie, blod, kaffe, the, rødvin, sauce, osv.
 

Hold dåsen i en afstand af ca. 25 cm og sprøjt direkte på pletten.
Lad pletten trække op til 30 minutter, og bearbejd pletten med en stiv børste, indtil pletten er opløst.
Vask med rent vand, og lad pletten tørre.

Pletten skal nu genbehandles/overfladebehandles som tidligere.
Efter ca. 10-30 min. kan pletområdet skures med en håndskrubber, indtil pletten er opløst.
Vask efter med lunken vand indtil alt snavs er fjernet fra træet.
 

 

Grundafrensning af lud-, sæbe- og oliebehandlede samt lakerede overflader

 

Trip Trap Trærens
Trærens er et grundrense middel, som er særdeles effektiv til grundrengøring af overflade før genbehandling med sæbe, olie eller lak.

Trip Trap Trærens bruges oftest i en blanding af 2,5 dl. trærens til 10 liter varmt vand.

Hvis gulvet er meget snavset bruges en blanding med 5 dl. trærens til 10 liter varmt vand.
Det er altid en fordel at bruge 2 spande. Èn med Trærens/vand samt en span med rent vand. På denne måde gør man ikke blandingen med Trærens snavset.
Trærens er effektiv til afrensning, men må ikke forveksles med en overfladebehandling/overfladebeskyttelse.
 

Følgende produkter kan bruges til rengøring af olierede trægulve:

Trip Trap Natursæbe natur, hvid, ekstra hvid, og grå er både plejende og rengørende.
Hvid og ekstra hvid anvendes til lyse gulve, og natur til mørke og lyse gulve.
Trip Trap Oliesæbe kombinerer effektiv rengøring med pleje, idet gulvet ved behandlingen tilføres ekstra olie, som trænger ned i træet og danner en mat beskyttende film på trægulvets overflade

 

Spørgsmål og svar vedr. olie og plejeprodukter fra Trip Trap.
Nedenstående er hentet fra www.triptrapwoodcare.dk/faq

 

Kan jeg afrense Nåletræslud på mit egegulv?
Ja. Du kan afrense med 5% oxalsyre

Hvorfor skal jeg bruge Trip Trap Trærens?
Af flere grunde.
Trærens skal først og fremmest gøre rent. Altså fjerne fedpletter osv. osv.
Men måske det vigtigste ér, at Trip Trap Trærens åbner overfladen i træet, så træet har mulighed for at suge/tage ensartet i mod den lud, olie eller lak som efterfølgende påføres.
Trip Trap Trærens er også velegnet til at neutralisere den garvesyre, som i visse tilfælde kan være et problem i forbindelse med vand på primært egetræsgulve.

 

Indholdet i dunken med oliesæbe natur er lige så hvidt som i oliesæbe hvid. Er der kommet det forkerte i dunken?
Nej.

Oliesæben består delvis af en olieemulsion, som i sig selv er mælket. Det er ikke noget, man kan se, når det bliver brugt. Det er rigtigt, at man næsten ikke kan se forskel på hvid og natur, så længe det står i dunken.

 

Kan man bruge oliesæbe til sæbebehandlede gulve?
Ja.

Ved nogle træsorter som f.eks. eg, hvor man gerne vil have det så lyst som muligt, anbefales dog at fortsætte med natursæbe hvid, da olien i oliesæben vil kunne befugte træet, og dermed vil det virke mørkere end med natursæbe.

 

Kan man lakere et ludbehandlet gulv?
Det er muligt.
Dog skal man sikre sig, at overfladen ikke længere er basisk.
Det gøres ved at afrense grundigt med Trærens.
Gulvet skal være HELT tørt før lakering.
I tvivlstilfælde er det en god idé, ført at påføre lak et usynligt sted.

 

Hvilket produkt skal jeg bruge til mit olierede gulv?
Du kan bruge måde Natursæbe og Oliesæbe.
Begge typer er rigtig gode til olierede gulve, og begge typer giver en efterfølgende beskyttelse af trægulvet.
Det er lidt med forskel, hvilket produkt man synes er bedst at arbejde med.
Er der f.eks. tale om et hvidpigmenteret oliebehandlet egetræsgulv, vil vi anbefale at bruge Natursæbe, da olie vil forstærke egens glød.

Hvis man vasker gulvet ofte, vil Natursæbe ofte være at foretrække, da Oliesæbe ved jævnligt brug kan efterlade en tynd hinde, som betyder at f.eks. fodspor fremkommer tydeligere.

Vi anbefaler at bruge natursæbe i det daglige. Supplér med Oliesæbe f.eks. en gang om måneden.


Skal jeg lakere, oliebehandle eller sæbebehandle?
Det er ikke et spørgsmål som man bare lige kan besvare.
Det er i høj grad et spørgsmål om stil og brugbarhed. Det er klart, at et olieret gulv giver et helt andet udtryk end f.eks et lakeret gulv.
Så først skal man tage stilling til, hvilket slutresultat man ønsker. Hvad er det man gerne vil se på.
Dernæst kommer så påføringen.
Sæbebehandling er den nemmeste løsning. Det er stort set som at vaske gulvet nogle gange. Slutresultatet bliver visuelt som et oliebehandlet gulv. Det er bare ikke så slidstærkt.
En oliebehandling kræver lidt mere energi, men er mere slidstærk. Ved større overflader anbefales maskinpolering.
Sæbe- og oliebehandlede gulve kan ”repareres” på delflader. Lakerede gulve skal genbehandles på hele gulvfladen.
Lakering er den mest krævende behandling at udføre, men den nemmeste og mest sikre i dagligdagen.
Men vær opmærksom på, at hvis der er tale om nye gulve, kan leverandøren ofte levere gulvet behandlet i med den ønskede overflade.
 

Efter behadnling med lakpleje, er gulvet blevet stribet. Hvad gør jeg?
Du har uden tvivl påført Lakplejen i for tykt et lag. Det ser vi ofte, at i bestræbelserne på at udføre et rigtig godt stykke arbejde, bliver slutresultatet dårligt.
Lakplejen skal påføres i et meget tyndt lag. Derfor skal der kun bruges 1 liter pr. 60 m2.
Du kan redde situationen ved at afvaske gulvet med Trærens. Brug en stærk opløsning. 1 liter Trærens til 5 liter vand.

Lad opløsningen trække i ca. 10 minutter. Gnub med en klud/børste hvis det er nødvendigt. Vask efter med rent vand.
 

Hvad er forskellen på Mesterolie og en almindelig Trægulvolie? 
Det er primært tørre tiden.

Altså hvor hurtigt man kan tage sit gulv i brug.

Til forsiden
Sitemap
Udskriv